Persondata og GDPR på AAU

persondata.aau.dk

In English? Click here >

Få svar på dit GDP-Hvad?

Her kan du få hjælp til GDPR som ansat og studerende. Du kommer igang ved at logge på vores GDP-Hvad? online-univers.

Der er fire områder med hver deres fokus på GDPR:

  • Forskning
  • Undervisning
  • Administration
  • Studerende

Sitet er kun for ansatte og studerende, så du skal have et aktivt aau-login for at komme ind.

Log in på GDP-Hvad?

Ansat

Employee

Log in

Studerende

Student

Log in

Det kan du finde på GDP-Hvad?

På GDP-Hvad? sitet finder du mange forskellige ressourcer.

Du kan læse i Persondata Wiki og finde svar i vores FAQs til forskning, undervisning, administration, studerende og generelt.

Der er et stort ressource-område med skabeloner og guides, og hjælp til udfylde forskellige aftaler og registrere din behandling af persondata i forskning mv.

Skabeloner til samtykkeerklæring

Når du skal indhente et samtykke til, at du og AAU må behandle personoplysninger til dit formål, stiller reglerne klare krav til samtykkets form og indhold.

Derudover er AAU en offentlig myndighed og der er derfor også krav til hvordan du skal indhente og journalisere en samtykkeerklæring.

Vores skabeloner hjælper dig til at skrive en samtykketekst, der opfylder kravene.    

Skabeloner til oplysningspligt

Når du behandler andres personoplysninger, skal de vide med hvilket formål og behandlingsgrundlag, du bruger deres data.

Derfor skal du give dem nogle konkrete informationer, inden du må bruge oplysningerne.

Oplysningerne skal omfatte informationer om:

- Den dataansvarlige og databeskyttelsesrådgiveren

- Dit formål med behandlingen

- Du deler eller videregiver personoplysningerne med andre

- Hvor længe du opbevarer personoplysningerne

- Den registreredes rettigheder og klagemuligheder

Du finder info og skabeloner på sitet.

Skabeloner til databehandleraftale

Hvis du har andre til at behandle persondata for dig, fx et bureau eller konsulent, har du et medansvar for, at de behandler personoplysningerne lovligt.

Du skal altid sørge for, at der bliver indgået en databehandleraftale mellem den/dem der skal behandle personoplysninger på vegne af dig og AAU.

Hvis du fx skal have bistand fra en studerende eller en ekstern forsker på dit projekt skal du sørge for at der bliver indgået en databehandleraftale.

Det samme gør sig gældende, hvis en virksomhed skal hjælpe AAU med en administrativ opgave eller et system skal behandle personoplysninger om vores ansatte og studerende.

Selvom AAU er dataansvarlig, så er det dit ansvar, at der bliver indgået en databehandleraftale.

Anmeld din forskning i AAU’s anmeldelsesordning

Som forsker skal du dokumentere, at du har styr på, hvordan du behandler personoplysninger i din forskning og efter hvilken lovhjemmel i databeskyttelsesforordningen.

Når du har anmeldt din forskningsaktivitet via vores ‘anmeldelsesordning’, så sørger vi for at aktiviteten bliver registreret på AAU’s lovpligtige fortegnelse.

Din anmeldelse giver os samtidig grundlaget for at kunne rådgive dig bedst muligt i forhold til behandling af personoplysninger.

Get an answer to your gdp-what?

In Danish? Go to top >

Here you can get help for GDPR as an employee and student. You get started by logging on to our GDP-What? online universe.

There are four areas, each with its own focus on GDPR:

NOTE! Not all of GDP-What? is available in English yet:

  • Research (In English)
  • Teaching (In English)
  • Administration
  • Student (In English)

The site is for staff and students only, so you must have an active aau login to enter.

 

Log in to GDP-What?

Employee

Ansat

Log in

Students

Studerende

Log in