AAU Fælles Service

Organisationsdiagram for AAU Fælles Service

 

Ledelse af AAU Fælles Service

Universitetsdirektør Antonino Castrone har ansvaret for AAU's administration, AAU Fælles Service, og at den fungerer som en kompetent serviceorganisation til understøttelse af universitetets ledelse, ansatte og studerende, samt at de love, regler og myndighedskrav, der gælder for universitetet, efterleves.

Se nyt fra direktøren fremover i "Nyt fra ledelsen", se også nyhedsarkivet.

Lederne fra de administrative afdelinger samt fakulteternes sekretariater hjælper universitetsdirektøren med denne opgave. 

Se en liste over ledergruppen